Liquid Nitrogen (N2) Pump Unit Services

Sondaj sonrası kuyu dibi uygulamalarında, N2 (azot) gazı; uygulama kolaylığı, sıvı kullanımını önemli ölçüde azaltması ve inert bir gaz olması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Yaygın olarak Coiled Tubing operasyonlarında kullanılmakla birlikte Coiled Tubing Ünitesinden bağımsız olarak da kullanılmaktadır.