Pozisyon Çalışma Şekli Departman Konum Başvuru
Kıdemli Petrol Doğalgaz Mühendisi Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Makine Mühendisi Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Başsondör Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Sondör Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Derrickman Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Baş Makinist Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Makinist Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Elektrikçi Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Kamp Amiri Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Vinç Operatörü Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Sondaj İşçisi Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
Şoför Tam zamanlı Sondaj Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tam zamanlı İSG Tüm Türkiye ik@oceanmec.com
C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tam zamanlı İSG Tüm Türkiye ik@oceanmec.com

İnsan Kaynakları Politikamız

Oceanmec Energy International çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına eşit, adil ve saygılı davranır. “En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır” politikası ile çalışmalarına yön verir. Vizyon ve misyonumuza uygun olarak dünya standartlarında kabul gören insan kaynakları yönetim anlayışını benimseyerek, çalışanların çalışmaktan gurur duyduğu ve çalışan adaylarının da çalışmak için öncelik sıralamasında yer verdiği, uygulamalarıyla örnek bir şirket yolunda ilerlemektedir.

•Hedeflerimiz doğrultusunda insan gücünü verimli kullanarak,

•Adil işe alım ve yerleştirme süreçlerini uygulayarak,

•“Doğru işe doğru insan” uygulaması ile eşitlik ilkesini benimseyerek,

•Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayıp çalışanların şirkete olan bağlılığını artırarak,

•Çalışanlarımızı sadece bir üretim unsuru olarak değil, sosyal bir varlık olarak kabul etmek, çalıştığı süre içinde ve gelecekte haklarının korunmasını sağlayarak,

•Çalışanlarımızın bilgi eksikliklerini önleyerek ve en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve gelişimlerini sağlayarak

•Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlayarak,

•Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirip, yanıtlayarak,

•Çalışanların verimlilik ve motivasyon düzeyini yüksek tutarak,

•Profesyonel insan kaynağı yapısının sürdürülebilir gelişimini sağlayarak,

•Daima açıklık ve şeffaflık ilkesini uygulamak, kişisel kriterlerden uzak eşitlik esaslarına dayanan sistemler kullanarak,

•Çalışanlarımıza, uygun sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayıp, iş ve işçi güvenliği, çevre, sosyal sigortalar ve diğer konularda, personel lehine geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yaparak,

•En değerli sermaye olan insan gücünün aidiyet duygusu ile kalıcılığını temin eden insan kaynağı yönetim sistemini kurmak için çalışıyoruz.

CV’nizi bize ulaştırın

info@oceanmec.com

İletişim

Aklınıza takılan sorular mı var? Hemen arayın.